Jäger 90
 
Band: Jäger 90 
Ort: Kassel 
Club: Winter Stomp - Panoptikum 
Datum: 02.03.2019 


Bjoern Peng
 
Band: Björn Peng 
Ort: Kassel 
Club: Winter Stomp - Panoptikum 
Datum: 02.03.2019 


Winter Stomp

Festival: Winter Stomp V8
Ort: Panoptikum - Kassel 
Bands: Zweite Jugend, The Juggernauts, Björn Peng, Severe Illusion, Jäger 90 und Dive 
Datum: 02.03.2019